Udgivet i Skriv en kommentar

Pendula Solutions – Hvad er VR, virtual reality?

Kan man lære via Gaming? Virtual Reality minder meget om gaming, og kan anvendes til læring. En fuldstændig oplagt mulighed er at bruge VR til e-læring, hvor interessenterne kan opstille nogle scenarier samt afprøve nogle ting i et beskyttet miljø. Teknologien kan bl.a. via avanceret simuleringsmetode give studerende mulighed for at foretage kemiske forsøg i virtual reality – eller for at deltage i internationale forhandlinger med globale partnere i et virtuelt rum.

Med denne blog ønsker interessenterne at stille skarpt på hvordan interessenterne kan bruge teknologi i læringskontekster. VR er en teknologi, som skaber meget virkelighedsnære virtuelle verdener i 3D samt 360 grader. En af verdens førende virksomheder indenfor virtual reality er potentielt på vej til etablere sig i Viborg.

Pendula Solutions laver strukturerede læringsforløb, hvor både udvikling af VR-materiale og software indgår som en del af løsningen.

Pendula Solutions: Virtual reality og teknologiens anvendelsesområder

Pendula Solutions virtual realityPå en uddannelse kan der opnås viden om relevante basale teorier om den digitale teknologis funktionalitet samt interaktive modaliteter samt kan indgå i design samt innovationssamarbejde omkring VR/Augmented Reality-teknologier. Inden for læring, er der et begreb, som kaldes transfer, hvilket er kan anskues til at være skælvet mellem undervisningen og det konkret lærte. VR kan understøtte dette ved at gøre undervisningen mindre abstrakt gennem konkrete cases. Læs også: Virtual reality køreskoleundervisning.

På faget ‘Oplevelsesdesign til VR/Augmented Reality’ lærer man at anvende VR/Augmented Reality-teknologiens funktionalitet. I en stilling som pædagogisk konsulent på Professionshøjskolen Metropol, arbejder man med udvikling af digitale læringsforløb, IT-pædagogik samt deltager i projekter samt workshops som involverer alt fra udvikling af online-kurser til Blended Learning, anvendelse af video samt digitale redskaber. Læs mere om: virtual reality uddannelse.

Virtual reality eller VR er et godt bud, hvis man vil eksperimentere med teknologi i din undervisning. De fleste virtual reality-enheder er aldersmærket 12+, samt det anbefales, at børn kun begiver sig ind i den virtuelle verden under opsyn af en voksen. Heriblandt er Oculus Go en af disse enheder.

VR er ved at nå bredt ud til danskerne, samt projektet skal teste, hvordan VR-teknologien kan anvendes endnu mere. Fælles for mange af projekterne i øjeblikket er, at de styrker blandt andet litteraturformidling, folkeoplysning samt sprogstimulering hos førskolebørn samt skaber bedre samarbejde mellem landets biblioteker samt pædagogiske læringscentre.

“Fremtidens undervisningsformer kombinerer VR, programmering samt avancerede computerspil med nutidens fokus på kreativitet samt udfordringsbaseret læring – uden at miste blikket for de klassiske dannelsesidealer,” forklarede Tobias Heiberg. Set i forhold til psykologien, er der også mange spændende aspekter i VR. Pendula Solutions laver VRET løsninger til psykologer og andre.

Børn får brug for andre kompetencer end dem, folkeskolen samt andre uddannelser tilbyder i dag, lyder det fra faglig leder for digitalisering samt læring ved navn Tobias Heiberg fra UCC som oplæg til tre workshops om, hvordan teknologi skaber nye læringssituationer.

Mange muligheder i virtual reality

VR stormer frem samt kan lede til et paradigmeskifte i undervisningen, skrev Fagbladet Gymnasieskolen i 2014, samt skrev i 2016, at »VR åbner for fuldstændig nye undervisningsformer, hvor der på en nem måde kan komme tilbage i tiden, ind i menneskekroppen eller ud til fjerne lande.« Nogle uddannelsesinstitutioner anvender VR i undervisningen.

Virtuel læring kan ved hjælp af moderne teknologi understøtte træning samt undervisning i et digitalt skabt rum, som der kender det fra virtual reality. Ny forskning: VR bedre end video i undervisningen.

Deres arbejde skal kobles sammen med den bedste udenlandske viden samt evidens fra Stanford University, MIT samt UC Berkeley for derved at skabe en alliance inden for virtual reality-teknologien. Læs også om VR og markedsføring med virtual reality.

VR-briller, interaktive handsker samt simuleringsmodeller skal samles med særligt udviklet software til en ny generation af uddannelsesteknologi til brug inden for farma samt bioteknologien.

Augmented reality (AR), som i øjeblikket står på tærsklen til det store, brede gennembrud, giver virkeligheden et digitalt lag ved at kombinere data fra den fysiske verden med digital 3D-grafik.

VR er nyt for mange, hvorfor mange lærere/undervisere potentielt ikke har hørt omkring de muligheder denne nye teknologi bringer med sig. Afdelingen for Virtuel Læring følger med i, hvordan teknologien kan tilføre nye elementer til at forbedre læring. Anvenderen har mulighed for at interagere, samt er fuldt ud involveret i den interaktive digitale træning, hvilket styrker læringsoplevelsen samt udbyttet af læringen. VR er i høj grad en sofistikeret teknologi, somanvender realistiske billeder, lyde samt lignende til at simulere et rigtigt miljø.

Selv om VR åbner en fantastisk samt spændende verden for alle aldersgrupper, er teknologien stadig så ny, at der ikke er nok data omkring, hvordan det kan påvirke især yngre børn.

Her fik firmaet Oculus indsamlet over 2,5 millioner dollars fra anvenderne på crowdfunding-websitet Kickstarter til at skabe den første foranvendervenlige version af VR. Pendula Solutions anvender Oculus teknologi. Teknologien med robotter samt VR giver store muligheder at understøtte bedre dialog, læring samt udveksling af viden mellem mennesker.

De har på Bohrskolen etableret et robotcenter, hvor eleverne skal lære at programmere, og se på hvordan teknologien kan udfordre samt understøtte elevernes læring.

Facebook forventer konkret, at virtual reality bliver verdens nye oplevelsesplatform for alt fra underholdning til undervisning. Camilla Poulsen vurderer, at et af de store perspektiver ved virtual reality er muligheden for at gamificere undervisningen.
Virksomheden TakeawalkVR har i et OPI-samarbejde med Region Syddanmark over tre måneder testet potentialet i virtual reality til demensramte på fem plejecentre i Kolding Kommune.

Fra mandag den 8. januar kan man booke en time på biblioteket til at prøve den nye virtual reality-teknologi med adgang til flere programmer samt spil: ”Den nye teknologi med virtual reality rummer et stort potentiale for læring samt underholdning, samt biblioteksrummet er et oplagt sted for borgerne at bevæge sig ind i de mange universer”, fortæller biblioteks- samt borgerservicechef Anders Clausen.

Professor i teknologi samt læring ved DPU Cathrine Hasse vurderer dog, at der skal passe meget på med at tage det tunge ud af undervisningen, fordi der er nogle ting, som bare skal lære samt ikke kan lege sig til.

AR-sci vil udvikle en mere elevcentreret tilgang ved at facilitere undersøgelse-orienteret undervisning, samarbejde samt aktiv læring, samt gennem visualisering af de ofte skjulte processer, at gøre det lettere for børn at forstå, hvordan naturvidenskabelige fænomener fungerer.

Flere forskellige udviklere i VR

Et VR-firma producerer virtual reality-programmer samt 360 graders videoer til en lang række forskellige formål. At eleverne opnår kendskab til nyere teknologi som fx robotter, 3D printer eller virtual reality. Morten har mange års erfaring indenfor udviklingsarbejde, bl.a. indenfor Health Care, spil, læringsforløb samt Mixed reality og flere års erfaring i undervisning i spiludvikling samt augmented- samt virtual reality.

Hos Pendula Solutions er de uddannede i IT, læring og organisatorisk omstilling, og dermed akademisk funderet til at tage beslutninger i denne sfære. Dermed er deres VR produkter anvendelige i relation til læring.

Hvordan kan digitale redskaber bruges til at styrke elevernes læring det følgende sandsynliggøres således primært variable omkring et VR-firma. inden for deres fag fx. simuleringsværktøjer?

Men når der gennemgår forskningen i, hvilke effekter nye, teknologiske læringsredskaber har, ser der, at de ofte ikke øger læringsudbyttet,« siger Jesper Balslev.

Pengene gik til Roskilde Universitet, som skal stå i spidsen for et nyt projekt, somskal udvikle virtuelle læringsteknologier samt kortlægge, hvordan interessenterne i fremtiden bedst anvender de nye teknologier i undervisningen.

Det skal dog siges, at der tænkte det samme, da der kom radio samt tv, samt det revolutionerede ikke måden, interessenterne vælger at undervise på. Men allerede eksisterende forskning indikerer, at der lærer bedre, jo flere sensoriske oplevelser der får imens, så derfor har interessenterne således en hypotese om, at virtual reality vil lede til mere læring, siger lab manager Thomas Terkildsen.

Der er et projekt, hvor forskere skal undersøge, hvordan der kan bruge virtual reality i undervisningssammenhænge.

Eleverne fik igennem design af de fysiske modeller samt besøget i VR formidlet to oplevelser af deres modeller, som styrkede grundlaget for erfaringsbaseret læring.

Man udvikler mobile AR apps til IOS & Android med fotorealistisk 3D, samt interessenterne skaber virtual reality indhold til high-end virtual reality headsets som Oculus samt Vive, og mobile platforme som Samsung Gear virtual reality, Google Daydream samt Cardboard. Pendula Solutions laver interaktiv VR: Virtual reality Århus. Interaktiv VR kan anvendes på mange måder, hvor synet kan være en væsentlig faktor.

På fagmodulet får man et systematisk overblik over udvalgte digitale teknologier samt deres anvendelsesmuligheder i det omfang, de er relevante for eksempelvis oplevelsesdesign i VR/Augmented Reality.

At indføre digital læring udelukker selvfølgelig ikke, at der bruges ikke-digitale læringsmidler, somer brug for forskning, somser på samspillet mellem mange forskellige slags læring.

I Danmark har interessenterne stærke traditioner inden for læring samt set i forhold til en række lande omkring os, er interessenterne allerede ganske gode – både til at bruge digital understøttet læring i undervisningen samt til at udvikle digitale læremidler.

Pendula Solutions kan hjælpe med virtual reality til læring, fællesskab og oplevelser

Generelt er evidensen for, at den nye virtual reality-teknologi er et godt læringsredskab, yderst mangelfuld, konkluderer Lasse Jensen i en videnskabelig artikel , publiceret i tidsskriftet Education and Information Technologies.

Hvis man kunne have interesse i at høre mere om, hvordan i kan styrke undervisningen ved brug af virtual reality, så ring eller skriv meget gerne til Pendula Solutions.

Med andre ord er nogle af mulighederne i virtual reality, at interessenterne kan mødes i samme rum samt dele oplevelser med mennesker på den anden side af kloden, interessenterne kan drage tilbage til fortiden ,samt interessenterne kan opleve verden som en anden.

Nogle af de største virtual reality-projekter i udlandet handler om at skabe fællesskab i de virtuelle verdener. VR åbner for fuldstændig nye undervisningsformer, hvor der på en nem måde kan komme tilbage i tiden, ind i menneskekroppen eller ud til fjerne lande.

Generelt er evidensen for, at den nye VR-teknologi er et godt læringsredskab, yderst mangelfuld. Det konkluderer Lasse Jensen i en videnskabelig artikel, publiceret i tidsskriftet Education and Information Technologies. Men i hvilken forbindelse? Virtual reality er meget mere end blot VR briller, men kan også bruges i e-læring. Dette har Pendula Solutions forklaret i Odense: Virtual reality Odense.

For der mangler dokumentation for, at VR (VR) er så revolutionerende et læringsredskab, som forhandlerne påstår, konkluderer en dansk forsker i et nyt studie.

Skoler samt uddannelsesinstitutioner risikerer at smide penge ud af vinduet, hvis de køber VR-briller for at gøre undervisningen bedre.
I relation til samspilsdimensionen, kan VR også bidrage til denne, hvis eleverne får lov til at snakke sammen under undervisningen i forbindelse med læringen.

Man kan udforske verden på fuldstændig nye måder, samt potentielt kan det endda hjælpe med træning indenfor medicinal industrien samt andre brancher – Prototyping er allerede blevet til pretotyping med virtual reality. Pendula Solutions har lavet en VR læringsapplikation til Rigshospitalet: Virtual reality Righospitalet.

Det er en udfordring for mange industrivirksomheder, samt interessenterne har i samarbejde med en række af dem udviklet prototyper på, hvordan de kan bruge augmented reality.

Træning i VR bruges også på tværs af brancher til undervisning samt træning af alt fra sikkerhed, boldøje, kondition samt komplekse tekniske procedurer fx. Man vil med dette projekt skabe de første biblioteksspecifikke erfaringer med VR med henblik på at kunne videregive konkrete anbefalinger samt inspiration til andre biblioteker, somer interesseret i teknologiens potentialer med henblik på formidlings- samt læringsaktiviteter: Virtual reality læring.

På tværs af virksomheders aktiviteter træffes beslutninger, deles viden samt læring, opsamles data, samt præsenteres produkter samt løsninger, hvilket alt sammen kan effektiviseres, og gøres mere fængende samt lærerigt gennem brugen af 3D på disse platforme.

Rektor Sune Agger følger virtual reality-projektet tæt, samt han var også den første, somtog brillerne på, da Søren Læssøe Mathiesen præsenterede det nye undervisningsudstyr for en gruppe ledere samt lærere på Learnmark Gymnasium HHX samt HTX: ”Brug af virtual reality er selvfølgelig med til at øge fun factoren samt dermed motivationen i undervisningen. VR bliver så småt en del af undervisningen på Learnmark Gymnasium HHX samt HTX.

Centralt i forhold til at udnytte potentialet ved brug af digital understøttet læring står spørgsmål om håndtering samt udnyttelse af de store mængder af data, som genereres ved arbejdet med de digitale læringsteknologier samt muligheden for evidens samt forskning med udgangspunkt i disse.

Forskning i nye teknologier, samt hvordan disse og eksisterende teknologier kan bruges til læring, er vigtig. Samtidig udvikles mulighederne for at lære, idet nye læringsteknologier, somsætter os i stand til at lære dybere, mere individualiseret, mere fleksibelt samt mere effektivt ligeledes, bygger på de nye eksponentielle teknologier.

Slutteligt kan interessenterne facilitere en workshop, hvor man sammen med andre bemidlede hoveder får mulighed for at vende tanker samt ideer til, hvordan virtual reality kan skabe bedre samt mere kvalificeret udvikling samt læring i din virksomhed. Man vil få konkret forståelse for VR/Augmented Reality teknologiens oplevelsesmæssige betydning, effekt samt anvendelsesmuligheder både til erhvervs- samt underholdningsindustrien. Udover simulering af produkter i forskellige virtuelle miljøer er det muligt at bruge det stærke visuelle input VR har, som input til sansestimulering.

Pendula Solutions virtual reality og læring

Kontakt Pendula Solutions for at få et tilbud på udvikling af virtual reality software til psykologiske praksisser, læring eller alment VR-materiale.

Se også: AMD Ryzen 3 2200G.

Skriv et svar