Postat på Lämna en kommentar

Pendula Solutions – Vad är VR, virtuell verklighet?

Kan du lära dig via spel? Virtual Reality är väldigt likt spel och kan användas för lärande. En helt självklar möjlighet är att använda VR för e-learning, där intressenterna kan sätta upp några scenarier och testa vissa saker i en skyddad miljö. Tekniken kan bl.a. via avancerade simuleringsmetoder ge eleverna möjlighet att utföra kemiska experiment i virtuell verklighet – eller att delta i internationella förhandlingar med globala partners i ett virtuellt rum.

Med den här bloggen vill intressenterna fokusera på hur intressenterna kan använda teknik i lärande sammanhang. VR är en teknik som skapar mycket realistiska virtuella världar i 3D och 360 grader. Ett av världens ledande företag inom virtuell verklighet är potentiellt på väg att etablera sig i Viborg.

Pendula lösningar gör strukturerade lärandekurser, där både utveckling av VR-material och mjukvara ingår som en del av lösningen.

Pendula Solutions: Virtuell verklighet och teknikens användningsområden

Pendula Solutions virtuell verklighetPå en utbildning kan kunskap erhållas om relevanta grundläggande teorier om funktionaliteten hos digital teknik samt interaktiva modaliteter och kan ingå i design- och innovationssamarbete kring VR/Augmented Reality-teknologier. Inom lärande finns ett begrepp som kallas transfer, vilket kan ses som balansen mellan undervisning och det som har lärts konkret. VR kan stödja detta genom att göra undervisningen mindre abstrakt genom konkreta fall. Läs även: Virtual reality körskolelektioner.

I kursen 'Upplevelsedesign för VR/Augmented Reality' lär du dig att använda funktionaliteten i VR/Augmented Reality-tekniken. I en tjänst som pedagogisk konsult på Högskolan Metropol arbetar du med utveckling av digitala lärprocesser, IT-pedagogik och deltar i projekt och workshops som involverar allt från utveckling av onlinekurser till Blended Learning, användning av video och digitalt verktyg. Läs mer om: virtuell verklighetsträning.

Virtual reality eller VR är ett bra kort om du vill experimentera med teknik i din undervisning. De flesta virtuella verklighetsenheter är klassade 12+ och det rekommenderas att barn endast går in i den virtuella världen under uppsikt av vuxen. Inklusive är Oculus Go en av dessa enheter.

VR når danskarna brett och projektet ska testa hur VR-tekniken kan användas ännu mer. Gemensamt för många av projekten i dag är att de stärker bland annat litteraturförmedling, folkbildning och språkstimulering för förskolebarn och skapar bättre samarbete mellan landets bibliotek och pedagogiska lärcentra.

”Framtidens undervisningsmetoder kombinerar VR, programmering och avancerade dataspel med dagens fokus på kreativitet och utmaningsbaserat lärande – utan att tappa de klassiska pedagogiska idealen ur sikte”, förklarade Tobias Heiberg. Jämfört med psykologin, det finns också många spännande aspekter i VR. Pendula Solutions gör FEL lösningar för psykologer och andra.

Barn kommer att behöva andra kompetenser än de som grundskolor och andra utbildningar erbjuder idag, säger Tobias Heiberg från UCC, chef för digitalisering och lärande, som en presentation för tre workshops om hur teknik skapar nya lärsituationer.

Många möjligheter i virtuell verklighet

VR rusar framåt och kan leda till ett paradigmskifte i undervisningen, skrev Fagbladet Gymnasieskolen 2014, och skrev 2016 att ”VR öppnar upp för helt nya undervisningsformer, där man enkelt kan gå tillbaka i tiden, in i människokroppen eller ut till avlägsna länder.” Vissa läroanstalter använder VR i undervisningen.

Med hjälp av modern teknik kan virtuellt lärande stödja träning och undervisning i ett digitalt skapat utrymme, som du känner det från virtuell verklighet. Ny forskning: VR bättre än video i undervisningen.

Deras arbete måste kombineras med den bästa utländska kunskapen och bevisen från Stanford University, MIT och UC Berkeley för att skapa en allians inom virtual reality-teknik. Läs även om VR och marknadsföring med virtuell verklighet.

VR-glasögon, interaktiva handskar och simuleringsmodeller ska monteras med specialutvecklad mjukvara för en ny generation utbildningsteknologi för användning inom läkemedel och bioteknik.

Augmented reality (AR), som just nu står på tröskeln till det stora, breda genombrottet, ger verkligheten ett digitalt lager genom att kombinera data från den fysiska världen med digital 3D-grafik.

VR är nytt för många, vilket är anledningen till att många lärare/utbildare potentiellt inte har hört talas om de möjligheter som denna nya teknik ger. Institutionen för virtuellt lärande följer hur teknik kan lägga till nya element för att förbättra lärandet. Användaren har möjlighet att interagera och är helt delaktig i den interaktiva digitala utbildningen, vilket stärker lärandeupplevelsen och nyttan av lärandet. VR är en mycket sofistikerad teknik som använder realistiska bilder, ljud och liknande för att simulera en verklig miljö.

Även om VR öppnar upp en fantastisk och spännande värld för alla åldersgrupper är tekniken fortfarande så ny att det inte finns tillräckligt med data om hur det kan påverka just små barn.

Här samlade företaget Oculus in över 2,5 miljoner dollar från användarna av crowdfunding-webbplatsen Kickstarter för att skapa den första användarvänliga versionen av VR. Pendula lösningar använder Oculus-teknik. Tekniken med robotar och VR ger stora möjligheter att stödja bättre dialog, lärande och kunskapsutbyte mellan människor.

På Bohrskolan har de etablerat ett robotcenter där eleverna ska lära sig programmera och titta på hur teknik kan utmana och stödja elevernas lärande.

Facebook förväntar sig konkret att virtuell verklighet ska bli världens nya upplevelseplattform för allt från underhållning till utbildning. Camilla Poulsen menar att ett av de stora perspektiven med virtuell verklighet är möjligheten att spelifiera undervisningen.
Företaget TakeawalkVR har i ett OPI-samarbete med Region Syddanmark under tre månader testat potentialen i virtuell verklighet för personer med demenssjukdom på fem vårdcentraler i Kolding kommun.

Från och med måndagen den 8 januari kan du boka tid på biblioteket för att prova den nya virtual reality-tekniken med tillgång till flera program och spel: "Den nya teknologi med virtuell verklighet rymmer stor potential för lärande och underhållning, och biblioteksrummet är en självklar plats för medborgare att röra sig in i de många universum”, säger biblioteks- och medborgarservicechef Anders Clausen.

Professor i teknik likaså inlärning på DPU menar Cathrine Hasse dock att man måste vara mycket noggrann med att ta det tunga lyftet ur undervisningen, för det är vissa saker som bara måste läras och inte går att leka med.

AR-sci kommer att utveckla ett mer elevcentrerat förhållningssätt genom att underlätta frågeorienterad undervisning, samarbete och aktivt lärande, samt genom att visualisera de ofta dolda processerna, vilket gör det lättare för barn att förstå hur naturvetenskapliga fenomen fungerar.

Flera olika utvecklare inom VR

Ett VR-företag producerar virtuell verklighetsprogram samt 360 graders videor för en mängd olika ändamål. Att eleverna får kunskap om nyare teknik som robotar, 3D-skrivare eller virtuell verklighet. Morten har mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete, bl.a. inom Health Care, spel, lärprocesser och Mixed reality samt flera års erfarenhet av undervisning i spelutveckling samt augmented och virtual reality.

Med Pendula lösningar de är utbildade inom IT, lärande och organisationsförändringar och är därmed akademiskt förankrade för att fatta beslut inom denna sfär. Därmed är deras VR-produkter användbara i förhållande till lärande.

Hur kan digitala verktyg användas för att stärka elevernas lärande, följande sannolikt alltså främst variabler kring ett VR-företag. inom sitt ämne, t.ex. simuleringsverktyg?

Men när man går igenom forskningen om effekterna av nya, tekniska lärverktyg ser man att de ofta inte ökar lärandeutbytet, säger Jesper Balslev.

Pengarna gick till Roskilde universitet, som kommer att ligga i framkant i ett nytt projekt som ska utveckla virtuella lärandeteknologier och kartlägga hur intressenterna i framtiden bäst kommer att använda de nya teknologierna i undervisningen.

Det måste dock sägas att folk tänkte likadant när radio och tv kom och det revolutionerade inte hur intressenterna väljer att undervisa. Men redan existerande forskning indikerar att lärande är bättre ju fler sensoriska upplevelser man får under tiden, så därför har intressenterna en hypotes om att virtuell verklighet kommer att leda till mer lärande, säger labbchef Thomas Terkildsen.

Det finns ett projekt där forskare ska undersöka hur virtuell verklighet kan användas i undervisningssammanhang.

Genom utformningen av de fysiska modellerna och besöket i VR fick eleverna två upplevelser av sina modeller, vilket stärkte grunden för upplevelsebaserat lärande.

De utvecklar mobila AR-appar för IOS och Android med fotorealistisk 3D, och intressenterna skapar virtual reality-innehåll för avancerade virtual reality-headset som Oculus och Vive, och mobila plattformar som Samsung Gear virtual reality, Google Daydream och Cardboard. Pendula Solutions gör interaktiv VR: Virtual reality Aarhus. Interaktiv VR kan användas på många sätt, där syn kan vara en betydande faktor.

På ämnesmodulen får du en systematisk överblick över utvalda digitala tekniker och deras potentiella tillämpningar i den mån de är relevanta för exempelvis upplevelsedesign inom VR/Augmented Reality.

Att införa digitalt lärande utesluter naturligtvis inte användningen av icke-digitala lärandemedel, vilket kräver forskning, och samspelet mellan många olika typer av lärande.

I Danmark har intressenterna starka traditioner inom lärande och jämfört med en rad länder runt omkring oss är intressenterna redan ganska duktiga – både på att använda digitalt understödd lärande i undervisningen och på att utveckla digitala läromedel.

Pendula Solutions kan hjälpa till med virtuell verklighet för lärande, gemenskap och upplevelser

Generellt sett saknas bevisen för att den nya virtuella verklighetstekniken är ett bra läromedel extremt, avslutar Lasse Jensen i en vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Education and Information Technologies.

Om du är intresserad av att höra mer om hur du kan stärka undervisningen genom att använda virtuell verklighet, ring eller skriv till Pendula lösningar.

Med andra ord, några av möjligheterna i virtuell verklighet är att intressenterna kan mötas i samma rum och dela erfarenheter med människor på andra sidan jordklotet, intressenterna kan gå tillbaka till det förflutna och intressenterna kan uppleva världen som en annan.

Några av de största virtuella verklighetsprojekten utomlands handlar om att skapa gemenskap i de virtuella världarna. VR öppnar upp för helt nya undervisningsformer, där du enkelt kan gå tillbaka i tiden, in i människokroppen eller ut till avlägsna länder.

I allmänhet saknas bevisen för att den nya VR-tekniken är ett bra läromedel extremt. Lasse Jensen avslutar detta i en vetenskaplig artikel, publicerad i tidskriften Education and Information Technologies. Men i vilket sammanhang? Virtuell verklighet är mycket mer än bara VR-glasögon, men kan även användas i e-learning. Pendula Solutions har förklarat detta i Odense: Virtuell verklighet Odense.

För det saknas dokumentation för att VR (VR) är ett så revolutionerande läromedel som återförsäljarna hävdar, avslutar en dansk forskare i en ny studie.

Skolor och läroanstalter riskerar att kasta ut pengar genom fönstret om de köper VR-glasögon för att göra undervisningen bättre.
I relation till interaktionsdimensionen kan VR också bidra till detta om eleverna får prata med varandra under lektionen i samband med lärandet.

Du kan utforska världen på helt nya sätt, och potentiellt kan det till och med hjälpa till med utbildning inom läkemedelsindustrin och andra industrier – Prototyping har redan blivit pretotyping med virtuell verklighet. Pendula Solutions har skapat en VR-inlärningsapplikation för Rigshospitalet: Virtuell verklighet Righospitalet.

Det är en utmaning för många industriföretag och intressenterna har i samarbete med ett antal av dem tagit fram prototyper på hur de kan använda förstärkt verklighet.

Utbildning i VR används även över branscher för undervisning och träning av allt från säkerhet, öga för bollen, kondition samt komplexa tekniska procedurer, t.ex. Med detta projekt är syftet att skapa de första biblioteksspecifika erfarenheterna av VR för att kunna förmedla konkreta rekommendationer och inspiration till andra bibliotek som är intresserade av teknikens potential för spridning och lärandeaktiviteter: Virtual reality-inlärning.

Över företags verksamhet fattas beslut, kunskap och lärande delas, data samlas in och produkter och lösningar presenteras, allt som kan effektiviseras och göras mer engagerande och lärorikt genom att använda 3D på dessa plattformar.

Rektor Sune Agger följer virtual reality-projektet på nära håll och han var också den första att ta på sig glasögonen när Søren Læssøe Mathiesen presenterade den nya undervisningsutrustningen för en grupp chefer och lärare på Learnmark Gymnasium HHX och HTX: "Att använda virtuell verklighet är av kurs ingår för att öka kulfaktorn och därmed motivationen i undervisningen. VR blir successivt en del av undervisningen på Learnmark Gymnasium HHX och HTX.

Centralt för att utnyttja potentialen i att använda digitalt understödd lärande är frågor om hantering och utnyttjande av de stora mängder data som genereras när man arbetar med de digitala lärteknologierna, samt möjligheten till evidens och forskning utifrån dessa.

Forskning om ny teknik, samt hur dessa och befintliga tekniker kan användas för lärande, är viktig. Samtidigt utvecklas möjligheterna att lära sig, eftersom nya lärandeteknologier, som gör att vi kan lära oss djupare, mer individuellt, mer flexibelt och mer effektivt, också bygger på de nya exponentiella teknologierna.

Slutligen kan intressenterna anordna en workshop där du tillsammans med andra förmedlade chefer får möjlighet att vända tankar och idéer om hur virtuell verklighet kan skapa bättre och mer kvalificerad utveckling samt inlärning i ditt företag. Du får en konkret förståelse för VR/Augmented Reality-teknikens upplevelsemässiga betydelse, effekt och tillämpningsmöjligheter för både affärs- och underhållningsbranschen. Förutom att simulera produkter i olika virtuella miljöer är det möjligt att använda den starka visuella input VR har som input för sensorisk stimulering.

Pendula Solutions virtuell verklighet och lärande

Kontakta Pendula Solutions för ett erbjudande utveckling av programvara för virtuell verklighet för psykologiska praktiker, lärande eller allmänt VR-material.

Se även: AMD Ryzen 3 2200G.

Lämna ett svar