Lagt ut på Legg igjen en kommentar

Pendula Solutions – Hva er VR, virtuell virkelighet?

Kan du lære via Gaming? Virtual Reality er veldig likt spill, og kan brukes til læring. En helt åpenbar mulighet er å bruke VR til e-læring, hvor interessentene kan sette opp noen scenarier og teste noen ting i et beskyttet miljø. Teknologien kan bl.a. via avanserte simuleringsmetoder gi studentene muligheten til å utføre kjemiske eksperimenter i virtuell virkelighet – eller delta i internasjonale forhandlinger med globale partnere i et virtuelt rom.

Med denne bloggen ønsker interessentene å sette fokus på hvordan interessentene kan bruke teknologi i læringssammenheng. VR er en teknologi som skaper veldig realistiske virtuelle verdener i 3D og 360 grader. Et av verdens ledende selskaper innen virtuell virkelighet er potensielt på vei til å etablere seg i Viborg.

Pendula-løsninger lager strukturerte læringskurs, hvor både utvikling av VR-materiell og programvare inngår som en del av løsningen.

Pendula Solutions: Virtual reality og teknologiens bruksområder

Pendula Solutions virtuell virkelighetPå en utdanning kan det oppnås kunnskap om relevante grunnleggende teorier om funksjonaliteten til digital teknologi samt interaktive modaliteter og kan inngå i design- og innovasjonssamarbeid rundt VR/Augmented Reality-teknologier. Innenfor læring finnes det et begrep som kalles overføring, som kan sees på som balansen mellom undervisning og det som er konkret lært. VR kan understøtte dette ved å gjøre undervisningen mindre abstrakt gjennom konkrete case. Les også: Virtual reality kjøreskoletimer.

I kurset 'Opplevelsesdesign for VR/Augmented Reality' lærer du å bruke funksjonaliteten til VR/Augmented Reality-teknologi. I stilling som pedagogisk konsulent ved Høgskolen i Metropol jobber du med utvikling av digitale læringsprosesser, IT-pedagogikk og deltar i prosjekter og workshops som involverer alt fra utvikling av nettbaserte kurs til Blended Learning, bruk av video og digitalt. verktøy. Les mer om: virtuell virkelighet trening.

Virtual reality eller VR er et godt bud hvis du vil eksperimentere med teknologi i undervisningen. De fleste virtuelle virkelighetsenheter er vurdert til 12+, og det anbefales at barn kun går inn i den virtuelle verden under tilsyn av voksne. Inkludert er Oculus Go en av disse enhetene.

VR når danskene bredt, og prosjektet skal teste ut hvordan VR-teknologien kan brukes enda mer. Felles for mange av prosjektene i dag er at de styrker blant annet litteraturformidling, folkeopplysning og språkstimulering for førskolebarn og skaper bedre samarbeid mellom landets bibliotek og pedagogiske læringssentre.

– Fremtidens undervisningsmetoder kombinerer VR, programmering og avanserte dataspill med dagens fokus på kreativitet og utfordringsbasert læring – uten å miste de klassiske utdanningsidealene av syne, forklarte Tobias Heiberg. Sammenlignet med psykologien, det er også mange spennende aspekter i VR. Pendula Solutions gjør FEIL løsninger for psykologer og andre.

Barn vil ha behov for annen kompetanse enn den grunnskoler og andre utdanninger tilbyr i dag, sier Tobias Heiberg fra UCC, leder for digitalisering og læring, som en presentasjon for tre workshops om hvordan teknologi skaper nye læringssituasjoner.

Mange muligheter i virtuell virkelighet

VR suser framover og kan føre til et paradigmeskifte i undervisningen, skrev Fagbladet Gymnasieskolen i 2014, og skrev i 2016 at «VR åpner for helt nye undervisningsformer, hvor man enkelt kan gå tilbake i tid, inn i menneskekroppen eller ut. til fjerne land.» Noen utdanningsinstitusjoner bruker VR i undervisningen.

Ved hjelp av moderne teknologi kan virtuell læring støtte opplæring og undervisning i et digitalt skapt rom, slik du kjenner det fra virtuell virkelighet. Ny forskning: VR bedre enn video i undervisningen.

Arbeidet deres må kombineres med den beste utenlandske kunnskapen og bevisene fra Stanford University, MIT og UC Berkeley for å skape en allianse innen virtual reality-teknologi. Les også om VR og markedsføring med virtuell virkelighet.

VR-briller, interaktive hansker og simuleringsmodeller skal settes sammen med spesialutviklet programvare for en ny generasjon pedagogisk teknologi for bruk innen farma og bioteknologi.

Augmented reality (AR), som for tiden står på terskelen til det store, brede gjennombruddet, gir virkeligheten et digitalt lag ved å kombinere data fra den fysiske verden med digital 3D-grafikk.

VR er nytt for mange, og det er derfor mange lærere/trenere potensielt ikke har hørt om mulighetene denne nye teknologien gir. Avdeling for virtuell læring følger hvordan teknologi kan tilføre nye elementer for å forbedre læringen. Brukeren har mulighet til å samhandle og er fullt delaktig i den interaktive digitale opplæringen, som styrker læringsopplevelsen og utbyttet av læringen. VR er en svært sofistikert teknologi som bruker realistiske bilder, lyder og lignende for å simulere et virkelig miljø.

Selv om VR åpner for en fantastisk og spennende verden for alle aldersgrupper, er teknologien fortsatt så ny at det ikke finnes nok data om hvordan den kan påvirke spesielt små barn.

Her samlet selskapet Oculus inn over 2,5 millioner dollar fra brukerne av crowdfunding-nettstedet Kickstarter for å lage den første brukervennlige versjonen av VR. Pendula-løsninger bruker Oculus-teknologi. Teknologien med roboter og VR gir store muligheter for å støtte bedre dialog, læring og utveksling av kunnskap mellom mennesker.

De har etablert et robotsenter ved Bohrskolen, hvor elevene skal lære å programmere, og se på hvordan teknologi kan utfordre og støtte elevenes læring.

Facebook forventer konkret at virtuell virkelighet skal bli verdens nye opplevelsesplattform for alt fra underholdning til utdanning. Camilla Poulsen mener at et av de store perspektivene til virtuell virkelighet er muligheten for gamifiserende undervisning.
Selskapet TakeawalkVR har i et OPI-samarbeid med Region Syddanmark over tre måneder testet ut potensialet til virtuell virkelighet for personer med demens ved fem omsorgssentre i Kolding kommune.

Fra mandag 8. januar kan du bestille time på biblioteket for å prøve den nye virtual reality-teknologien med tilgang til flere programmer og spill: «Den nye teknologi med virtuell virkelighet rommer et stort potensial for læring og underholdning, og bibliotekrommet er et opplagt sted for innbyggerne å bevege seg inn i de mange universene», sier bibliotek- og innbyggerservicesjef Anders Clausen.

Professor i teknologi også læring ved DPU mener Cathrine Hasse imidlertid at det må utvises stor forsiktighet med å ta de tunge løftene ut av undervisningen, for det er noen ting som bare må læres og ikke kan lekes med.

AR-sci vil utvikle en mer studentsentrert tilnærming ved å legge til rette for spørreorientert undervisning, samarbeid og aktiv læring, samt ved å visualisere de ofte skjulte prosessene, noe som gjør det lettere for barn å forstå hvordan naturvitenskapelige fenomener fungerer.

Flere ulike utviklere i VR

Et VR-selskap produserer virtuelle virkelighetsprogrammer samt 360 graders videoer for en rekke formål. At elevene får kunnskap om nyere teknologi som roboter, 3D-printere eller virtuell virkelighet. Morten har mange års erfaring innen utviklingsarbeid, bl.a. innen Health Care, spill, læringsprosesser og Mixed reality og flere års erfaring med undervisning i spillutvikling samt augmented og virtual reality.

Med Pendula-løsninger de er utdannet innen IT, læring og organisasjonsendring, og dermed akademisk forankret til å ta beslutninger på denne sfæren. Dermed er VR-produktene deres nyttige i forhold til læring.

Hvordan kan digitale verktøy brukes for å styrke elevenes læring, det følgende sannsynliggjøres dermed primært variabler rundt en VR-bedrift. innenfor sitt fag, f.eks. simuleringsverktøy?

Men når man gjennomgår forskningen på effekten av nye, teknologiske læringsverktøy, ser man at de ofte ikke øker læringsutbyttet, sier Jesper Balslev.

Pengene gikk til Roskilde Universitet, som skal stå i spissen for et nytt prosjekt som skal utvikle virtuelle læringsteknologier og kartlegge hvordan interessentene i fremtiden best vil bruke de nye teknologiene i undervisningen.

Det skal imidlertid sies at folk tenkte det samme da radio og fjernsyn kom, og det revolusjonerte ikke måten interessentene velger å undervise på. Men allerede eksisterende forskning indikerer at læring er bedre jo flere sanseopplevelser man får i mellomtiden, så derfor har interessentene en hypotese om at virtuell virkelighet vil føre til mer læring, sier labsjef Thomas Terkildsen.

Det er et prosjekt der forskere skal undersøke hvordan virtuell virkelighet kan brukes i undervisningssammenheng.

Gjennom utformingen av de fysiske modellene og besøket i VR fikk elevene to opplevelser av modellene sine, noe som styrket grunnlaget for erfaringslæring.

De utvikler mobile AR-apper for IOS og Android med fotorealistisk 3D, og interessentene lager virtual reality-innhold for avanserte virtual reality-headset som Oculus og Vive, og mobile plattformer som Samsung Gear virtual reality, Google Daydream og Cardboard. Pendula Solutions lager interaktiv VR: Virtual reality Aarhus. Interaktiv VR kan brukes på mange måter, hvor syn kan være en vesentlig faktor.

På fagmodulen får du en systematisk oversikt over utvalgte digitale teknologier og deres potensielle anvendelser i den grad de er relevante for for eksempel opplevelsesdesign i VR/Augmented Reality.

Å innføre digital læring utelukker selvsagt ikke bruk av ikke-digitale læringsmidler, som krever forskning, og samspillet mellom mange ulike typer læring.

I Danmark har interessentene sterke tradisjoner innen læring og sammenlignet med en rekke land rundt oss er interessentene allerede ganske gode – både til å bruke digitalt støttet læring i undervisningen og til å utvikle digitale læremidler.

Pendula Solutions kan hjelpe med virtuell virkelighet for læring, fellesskap og opplevelser

Generelt mangler bevisene for at den nye virtual reality-teknologien er et godt læringsverktøy ekstremt, konkluderer Lasse Jensen i en vitenskapelig artikkel publisert i tidsskriftet Education and Information Technologies.

Hvis du er interessert i å høre mer om hvordan du kan styrke undervisningen ved å bruke virtuell virkelighet, ring eller skriv til Pendula-løsninger.

Med andre ord, noen av mulighetene i virtuell virkelighet er at interessentene kan møtes i samme rom og dele erfaringer med mennesker på den andre siden av kloden, interessentene kan gå tilbake til fortiden, og interessentene kan oppleve verden som en annen.

Noen av de største virtual reality-prosjektene i utlandet handler om å skape fellesskap i de virtuelle verdenene. VR åpner for helt nye undervisningsformer, hvor du enkelt kan gå tilbake i tid, inn i menneskekroppen eller ut til fjerne land.

Generelt mangler bevisene for at den nye VR-teknologien er et godt læringsverktøy ekstremt. Lasse Jensen konkluderer med dette i en vitenskapelig artikkel, publisert i tidsskriftet Education and Information Technologies. Men i hvilken sammenheng? Virtual reality er mye mer enn bare VR-briller, men kan også brukes i e-læring. Pendula Solutions har forklart dette i Odense: Virtual reality Odense.

For det mangler dokumentasjon på at VR (VR) er et så revolusjonerende læringsverktøy som forhandlerne hevder, konkluderer en dansk forsker i en ny studie.

Skoler og utdanningsinstitusjoner risikerer å kaste penger ut av vinduet hvis de kjøper VR-briller for å gjøre undervisningen bedre.
I forhold til samhandlingsdimensjonen kan VR også bidra til dette dersom elevene får snakke med hverandre i timen i forbindelse med læringen.

Du kan utforske verden på helt nye måter, og potensielt kan det til og med hjelpe med opplæring innen farmasøytisk industri og andre industrier – Prototyping har allerede blitt pretotyping med virtuell virkelighet. Pendula Solutions har laget en VR-læringsapplikasjon for Rigshospitalet: Virtual reality Righospitalet.

Det er en utfordring for mange industribedrifter, og interessentene har i samarbeid med en rekke av dem utviklet prototyper på hvordan de kan bruke utvidet virkelighet.

Trening i VR brukes også på tvers av bransjer for undervisning og trening av alt fra sikkerhet, øye for ballen, kondisjon samt komplekse tekniske prosedyrer, f.eks. Med dette prosjektet er målet å skape de første bibliotekspesifikke erfaringene med VR for å kunne videreformidle konkrete anbefalinger og inspirasjon til andre bibliotek som er interessert i teknologiens potensial for formidling og læringsaktiviteter: Virtual reality-læring.

På tvers av virksomheters aktiviteter tas beslutninger, kunnskap og læring deles, data samles inn og produkter og løsninger presenteres, som alle kan effektiviseres og gjøres mer engasjerende og lærerike ved bruk av 3D på disse plattformene.

Rektor Sune Agger følger virtual reality-prosjektet tett, og han var også den første som tok på seg brillene da Søren Læssøe Mathiesen presenterte det nye undervisningsutstyret for en gruppe ledere og lærere ved Learnmark Gymnasium HHX og HTX: «Å bruke virtuell virkelighet er av kurs inkludert for å øke morofaktoren og dermed motivasjonen i undervisningen. VR er etter hvert i ferd med å bli en del av undervisningen ved Learnmark Gymnasium HHX og HTX.

Sentralt for å utnytte potensialet ved bruk av digitalt støttet læring er spørsmål om håndtering og utnyttelse av de store datamengdene som genereres når man arbeider med de digitale læringsteknologiene, samt muligheten for evidens og forskning basert på disse.

Forskning på nye teknologier, samt hvordan disse og eksisterende teknologier kan brukes til læring, er viktig. Samtidig utvikler mulighetene for å lære seg, ettersom nye læringsteknologier, som gjør oss i stand til å lære dypere, mer individuelt, mer fleksibelt og mer effektivt, også er basert på de nye eksponentielle teknologiene.

Til slutt kan interessentene legge til rette for en workshop hvor man sammen med andre medierte hoder får mulighet til å snu tanker og ideer om hvordan virtuell virkelighet kan skape bedre og mer kvalifisert utvikling samt læring i din bedrift. Du vil få en konkret forståelse av VR/Augmented Reality-teknologiens erfaringsmessige betydning, effekt og anvendelsesmuligheter for både forretnings- og underholdningsbransjen. I tillegg til å simulere produkter i ulike virtuelle miljøer, er det mulig å bruke den sterke visuelle inputen VR har som input for sensorisk stimulering.

Pendula Solutions virtuell virkelighet og læring

Ta kontakt med Pendula Solutions for et tilbud utvikling av virtual reality-programvare for psykologiske praksiser, læring eller generelt VR-materiale.

Se også: AMD Ryzen 3 2200G.